Συνδεσεις με την Ομογενεια


Πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί
Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί "Enosis" The Federation of Hellenic-American Organizations
Chios Societies of the Americas and Canada
Cyprus Federation of America
Federation of Hellenic - American Societies of New England
Federation of Hellenic Societies of Greater New York
Hellenic Federation of Northern California
Pan-Arcadian Federation of America
PANCRETAN ASSOCIATION OF AMERICA
Panepirotic Federation of America
Pseka (World Coordinating Committee Justice for Cyprus)
XIAKH ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΑ & ΚΑΝΑΔΑ
Παμποντιακή Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά
ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ – ΙΚΑΡΟΣ
ΠΑΝ-ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΠΑ – ΚΑΝΑΔΑ
Τριτοβάθμιοι Οργανισμοί

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου